دسته بندی
دسته بندی کالاها

عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
 
 

راهنما حقوق ثبت

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
280,000 ریال

راهنما حقوق مالکیت فکری

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
120,000 ریال

814 راهنما جامعه شناسی آموزش و پرورش

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
170,000 ریال

374 راهنمای روانشناسی فیزیولوژیک

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
210,000 ریال

377 راهنما روان شناسی تجربی

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
150,000 ریال

363 راهنما روان شناسی شخصیت

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
250,000 ریال

راهنما حقوق مدنی 4

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
115,000 ریال

راهنما فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
180,000 ریال

335 راهنما کاربرد آزمون های روانی

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
260,000 ریال

808 راهنما انگیزش و هیجان

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
260,000 ریال

راهنما اندیشه اسلامی 2

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
180,000 ریال

راهنما متون حقوقی 3

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
130,000 ریال

824 راهنما روان شناسی کودکان استثنایی

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
195,000 ریال

راهنما حقوق مدنی 8

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
260,000 ریال

راهنما حقوق مدنی6

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
90,000 ریال

راهنمای زبان انگلیسی عمومی

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
240,000 ریال

راهنما مقدمه علم حقوق

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
110,000 ریال

راهنمای زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت (طلایی)

ناشر: طلایی (پویندگان دانشگاه)
295,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.