دسته بندی
دسته بندی کالاها

عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
 
 

تاریخچه سی ساله دانشگاه یزد ( یزدانش )

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
500,000 ریال

شبیه سازی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
485,000 ریال

درآمدی بر جامعه شناسی اقتصادی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
525,000 ریال

ناموجود

روش تحقیق در علوم زیستی ویرایش دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
425,000 ریال

مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها ( DEA )

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
460,000 ریال

مقدمه ای بر حسابان تصادفی و کاربردهای آن جلد 1 اول

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
425,000 ریال

ناموجود

قواعد و متون عربی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
280,000 ریال

ناموجود

برش صنعتی منسوجات ( ویرایش 2 دوم 2018 )

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
430,000 ریال

زبان تصویر و شیوه نقاشی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
370,000 ریال

شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
335,000 ریال

روش و مبانی فقه الحدیث

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
240,000 ریال

تکاپویی در حسابان 1

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
240,000 ریال

ناموجود

تحقیقات بازاریابی ( نگرشی کاربردی )

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
350,000 ریال

کنایه کاوی در امالی شریف مرتضی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
240,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.