دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
 
 

نظریه های کارآفرینی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
1,000,000 ریال

فرهنگ شهر سازی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
250,000 ریال

طراحی سامانه های تبرید و سردخانه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
220,000 ریال

فن شناسی معماری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
620,000 ریال

درآمدی بر مطالعات جمعیتی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
150,000 ریال

ناموجود

اصول مهندسی زلزله برگی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
300,000 ریال

حقوق محیط زیست 2چاپ دوم تهران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
180,000 ریال

حقوق محیط زیست ج1

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
190,000 ریال

احیای بافت شهری تاریخی بارویکردمشارکت

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
140,000 ریال

اصول الصرف دانشگاه تهران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
15,500 ریال

سیر اندیشه اقتصادی ( رویا روئی مکتب ها ) از افلاطون تا بعد از کنیز

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
110,000 ریال

ناموجود

سیر اندیشه اقتصادی ( رویا روئی مکتب ها ) از افلاطون تا بعد از کنیز

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
110,000 ریال

ناموجود

راهنما آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ( با تجدید نظر کلی بر اساس DSM-5 )

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
270,000 ریال

ناموجود

راهنما آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ( با تجدید نظر کلی بر اساس DSM-5 )

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
270,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 4 ... 5 24 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.