دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات موسسه علمی و حقوقی قانون یار

قانون صدور چک

قانون صدور چک

ناشر:موسسه علمی و حقوقی قانون یار
80,000 ریال

ناموجود
نکات طلایی قانون یار تجارت

نکات طلایی قانون یار تجارت

ناشر:موسسه علمی و حقوقی قانون یار
230,000 ریال

ناموجود
حقوق یار جزای عمومی

حقوق یار جزای عمومی

ناشر:موسسه علمی و حقوقی قانون یار
480,000 ریال
حقوق یار آیین دادرسی کیفری

حقوق یار آیین دادرسی کیفری

ناشر:موسسه علمی و حقوقی قانون یار
580,000 ریال

ناموجود
حقوق یار آیین دادرسی مدنی  جلد دوم 2

حقوق یار آیین دادرسی مدنی جلد دوم 2

ناشر:موسسه علمی و حقوقی قانون یار
500,000 ریال
حقوق یار آیین دادرسی مدنی جلد اول 1

حقوق یار آیین دادرسی مدنی جلد اول 1

ناشر:موسسه علمی و حقوقی قانون یار
450,000 ریال
حقوق یار حقوق مدنی جلددوم محشای مواد301الی606قانون مدنی نکات حقوق مدنی4و6

حقوق یار حقوق مدنی جلددوم محشای مواد301الی606قانون مدنی نکات حقوق مدنی4و6

ناشر:موسسه علمی و حقوقی قانون یار
210,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.