دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات اندیشه های گوهربار

دولت  الکترونیک

دولت الکترونیک

ناشر:اندیشه های گوهربار
240,000 ریال

ناموجود
تئوری آنتن 2 تحلیل و طراحی

تئوری آنتن 2 تحلیل و طراحی

ناشر:اندیشه های گوهربار
300,000 ریال

ناموجود
ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال

ناشر:اندیشه های گوهربار
1,000,000 ریال

ناموجود
مبانی مدیریت دولتی 2

مبانی مدیریت دولتی 2

ناشر:اندیشه های گوهربار
85,000 ریال

ناموجود
مبانی مدیریت دولتی 1

مبانی مدیریت دولتی 1

ناشر:اندیشه های گوهربار
130,000 ریال

ناموجود
دولت  الکترونیک

دولت الکترونیک

ناشر:اندیشه های گوهربار
750,000 ریال
تشریح کامل مسایل مهندسی کنترل مدرن (ویرایش پنجم)

تشریح کامل مسایل مهندسی کنترل مدرن (ویرایش پنجم)

ناشر:اندیشه های گوهربار
80,000 ریال

ناموجود
اقلیم و شهر

اقلیم و شهر

ناشر:اندیشه های گوهربار
80,000 ریال
مدیریت تطبیقی ( اصول مبانی نظریه ها و الگوها )

مدیریت تطبیقی ( اصول مبانی نظریه ها و الگوها )

ناشر:اندیشه های گوهربار
110,000 ریال

ناموجود
تئوری آنتن تحلیل و طراحی ویرایش 3

تئوری آنتن تحلیل و طراحی ویرایش 3

ناشر:اندیشه های گوهربار
1,750,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.