دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات طرح نوین اندیشه

مجموعه قوانین خاص حقوقی - کیفری منطبق با اطلاعیه اسکودا 1399

مجموعه قوانین خاص حقوقی - کیفری منطبق با اطلاعیه اسکودا 1399

ناشر:طرح نوین اندیشه
750,000 ریال

ناموجود
سیر وقف در ایران و چگونگی موقوفات

سیر وقف در ایران و چگونگی موقوفات

ناشر:طرح نوین اندیشه
420,000 ریال

ناموجود
دانش نامه فرهنگ لغات و اصطلاحات شهرداری ها

دانش نامه فرهنگ لغات و اصطلاحات شهرداری ها

ناشر:طرح نوین اندیشه
700,000 ریال

ناموجود
حقوق ثبت جلد 2 دوم

حقوق ثبت جلد 2 دوم

ناشر:طرح نوین اندیشه
400,000 ریال

ناموجود
حقوق ثبت جلد 1 اول

حقوق ثبت جلد 1 اول

ناشر:طرح نوین اندیشه
250,000 ریال

ناموجود
حقوق ثبت جلد 3 سوم

حقوق ثبت جلد 3 سوم

ناشر:طرح نوین اندیشه
400,000 ریال

ناموجود
نوین قانون تجارت

نوین قانون تجارت

ناشر:طرح نوین اندیشه
750,000 ریال
نوین قانون آیین دادرسی مدنی

نوین قانون آیین دادرسی مدنی

ناشر:طرح نوین اندیشه
750,000 ریال

ناموجود
نوین قانون آیین دادرسی کیفری

نوین قانون آیین دادرسی کیفری

ناشر:طرح نوین اندیشه
690,000 ریال

ناموجود
نوین قانون مجازات اسلامی

نوین قانون مجازات اسلامی

ناشر:طرح نوین اندیشه
1,150,000 ریال
جرایم ثبتی

جرایم ثبتی

ناشر:طرح نوین اندیشه
600,000 ریال

ناموجود
بسته جمع بندی وکالت 2جلدی

بسته جمع بندی وکالت 2جلدی

ناشر:طرح نوین اندیشه
2,200,000 ریال
کتاب همراه حقوق مدنی

کتاب همراه حقوق مدنی

ناشر:طرح نوین اندیشه
350,000 ریال

ناموجود
کتاب همراه حقوق تجارت

کتاب همراه حقوق تجارت

ناشر:طرح نوین اندیشه
450,000 ریال
آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری

آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری

ناشر:طرح نوین اندیشه
700,000 ریال

ناموجود
آسان خوان قانون مجازات اسلامی

آسان خوان قانون مجازات اسلامی

ناشر:طرح نوین اندیشه
850,000 ریال

ناموجود
آسان خوان قانون مدنی

آسان خوان قانون مدنی

ناشر:طرح نوین اندیشه
450,000 ریال

ناموجود
بایسته های حقوق مدنی

بایسته های حقوق مدنی

ناشر:طرح نوین اندیشه
1,250,000 ریال
کتاب جامع حقوق ثبت

کتاب جامع حقوق ثبت

ناشر:طرح نوین اندیشه
430,000 ریال

ناموجود
کتاب طلایی حقوق مدنی

کتاب طلایی حقوق مدنی

ناشر:طرح نوین اندیشه
380,000 ریال

ناموجود
قانون تجارت آزمونی و کاربردی

قانون تجارت آزمونی و کاربردی

ناشر:طرح نوین اندیشه
200,000 ریال
« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.