دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات حرفه هنرمند

حال حیرت

حال حیرت

ناشر:حرفه هنرمند
690,000 ریال
عکس به مثابه هنر معاصر

عکس به مثابه هنر معاصر

ناشر:حرفه هنرمند
580,000 ریال

ناموجود
کتاب نقره ای ( تاریخ فشرده عکاسی )

کتاب نقره ای ( تاریخ فشرده عکاسی )

ناشر:حرفه هنرمند
480,000 ریال

ناموجود
خاطرات سوگواری  جیبی

خاطرات سوگواری جیبی

ناشر:حرفه هنرمند
490,000 ریال

ناموجود
عکاسی وادبیات

عکاسی وادبیات

ناشر:حرفه هنرمند
390,000 ریال

ناموجود
معماری اندیشی

معماری اندیشی

ناشر:حرفه هنرمند
340,000 ریال

ناموجود
آن چنان که بودیم ( مجموعه یادداشت ها )

آن چنان که بودیم ( مجموعه یادداشت ها )

ناشر:حرفه هنرمند
280,000 ریال

ناموجود
قمر در عقرب ( یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می کند )

قمر در عقرب ( یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می کند )

ناشر:حرفه هنرمند
380,000 ریال

ناموجود
تکان نخور (خاطراتی همراه با عکس)

تکان نخور (خاطراتی همراه با عکس)

ناشر:حرفه هنرمند
350,000 ریال

ناموجود
تومشغول مردن ات بودی گزیده ای ازشعروعکس جهان

تومشغول مردن ات بودی گزیده ای ازشعروعکس جهان

ناشر:حرفه هنرمند
280,000 ریال

ناموجود
خردادهای پاییزی

خردادهای پاییزی

ناشر:حرفه هنرمند
150,000 ریال
عکاسی نمایی ازمدرنیسم

عکاسی نمایی ازمدرنیسم

ناشر:حرفه هنرمند
200,000 ریال

ناموجود
موزه یک کارخانه است مجموعه ی راهنمای سیاسی برای هنر

موزه یک کارخانه است مجموعه ی راهنمای سیاسی برای هنر

ناشر:حرفه هنرمند
170,000 ریال

ناموجود
عکاسی وادبیات

عکاسی وادبیات

ناشر:حرفه هنرمند
150,000 ریال

ناموجود
طراحی حسی

طراحی حسی

ناشر:حرفه هنرمند
580,000 ریال

ناموجود
بودن بادوربین کاوه گلستان زندگی آثار ومرگ

بودن بادوربین کاوه گلستان زندگی آثار ومرگ

ناشر:حرفه هنرمند
130,000 ریال

ناموجود
چیزی توکشونیست گزیده ای ازشعروعکس جهان

چیزی توکشونیست گزیده ای ازشعروعکس جهان

ناشر:حرفه هنرمند
200,000 ریال

ناموجود
کاغذوآینه تاریخچه فشرده عکاسی

کاغذوآینه تاریخچه فشرده عکاسی

ناشر:حرفه هنرمند
190,000 ریال

ناموجود
تیرعکاسانه زندگی وآثارهانری کارتیه برسون

تیرعکاسانه زندگی وآثارهانری کارتیه برسون

ناشر:حرفه هنرمند
185,000 ریال

ناموجود
درباره نگاه به عکس ها گفت وگوی بیل جی ودیویدهورن

درباره نگاه به عکس ها گفت وگوی بیل جی ودیویدهورن

ناشر:حرفه هنرمند
150,000 ریال

ناموجود
هنربعداز1960

هنربعداز1960

ناشر:حرفه هنرمند
640,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.