دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات علم و صنعت

محیط های پاسخده راهنمای طراحان

محیط های پاسخده راهنمای طراحان

ناشر:علم و صنعت
250,000 ریال

ناموجود
اصول و کاربرد انرژی خورشیدی

اصول و کاربرد انرژی خورشیدی

ناشر:علم و صنعت
140,000 ریال

ناموجود
مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری   شیعه

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری شیعه

ناشر:علم و صنعت
320,000 ریال

ناموجود
حفاظت سیستمهای قدرت

حفاظت سیستمهای قدرت

ناشر:علم و صنعت
190,000 ریال

ناموجود
طرح اختلاط آسفالت به روش روسازی ممتاز

طرح اختلاط آسفالت به روش روسازی ممتاز

ناشر:علم و صنعت
75,000 ریال

ناموجود
رویکردی به سوی طراحی شهری روش ها و فنون طراحی شهری

رویکردی به سوی طراحی شهری روش ها و فنون طراحی شهری

ناشر:علم و صنعت
135,000 ریال

ناموجود
مدیریت روسازی برای راهها،فرودگاهها و پارکینگ ها

مدیریت روسازی برای راهها،فرودگاهها و پارکینگ ها

ناشر:علم و صنعت
210,000 ریال

ناموجود
مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات علم و صنعت ایران

مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات علم و صنعت ایران

ناشر:علم و صنعت
170,000 ریال

ناموجود
محیط های پاسخده راهنمای طراحان

محیط های پاسخده راهنمای طراحان

ناشر:علم و صنعت
210,000 ریال

ناموجود
نقشه کشی صنعتی 2

نقشه کشی صنعتی 2

ناشر:علم و صنعت
80,000 ریال

ناموجود
با شهر و منطقه در ایران

با شهر و منطقه در ایران

ناشر:علم و صنعت
45,000 ریال

ناموجود
داده کاوی و کشف دانش

داده کاوی و کشف دانش

ناشر:علم و صنعت
215,000 ریال

ناموجود
مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری   شیعه

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری شیعه

ناشر:علم و صنعت
135,000 ریال

ناموجود
نقشه برداری  نوبخت

نقشه برداری نوبخت

ناشر:علم و صنعت
1,500,000 ریال
تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

ناشر:علم و صنعت
820,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.