دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات خدمات فرهنگی رسا

هیچکس جرات ندارد

هیچکس جرات ندارد

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
650,000 ریال

ناموجود
مشکلات و ناتوانایی های یادگیری کودکان

مشکلات و ناتوانایی های یادگیری کودکان

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
200,000 ریال

ناموجود
تدارک جنگ بزرگ ( بر اساس پیشگویی های انبیای بنی اسرائیل )

تدارک جنگ بزرگ ( بر اساس پیشگویی های انبیای بنی اسرائیل )

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
550,000 ریال

ناموجود
ایجاد یک برنامه کسب و کار در هفت گام ساده

ایجاد یک برنامه کسب و کار در هفت گام ساده

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
350,000 ریال

ناموجود
نگرشی کاربردی بر مدیریت و ارتقای بهره وری

نگرشی کاربردی بر مدیریت و ارتقای بهره وری

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
450,000 ریال

ناموجود
مدیریت جذب و نگهداشت استعداد ها

مدیریت جذب و نگهداشت استعداد ها

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
280,000 ریال

ناموجود
جایگاه سازی مجدد ( بازار یابی در عصر رقابت ، تغییر و بحران )

جایگاه سازی مجدد ( بازار یابی در عصر رقابت ، تغییر و بحران )

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
380,000 ریال

ناموجود
دی ان ای نوآور ( تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرکز مرزشکن )

دی ان ای نوآور ( تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرکز مرزشکن )

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
580,000 ریال

ناموجود
سازمان های نابغه ( هنر رهبری نو آوری و شکوفا کردن نبوغ جمعی )

سازمان های نابغه ( هنر رهبری نو آوری و شکوفا کردن نبوغ جمعی )

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
350,000 ریال

ناموجود
فهم قدرت ( دغدغه دائمی چامسکی )

فهم قدرت ( دغدغه دائمی چامسکی )

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
390,000 ریال

ناموجود
شصت 60 سال خدمت و مقاومت 1 ( خاطرات مهندس مهدی بازرگان )

شصت 60 سال خدمت و مقاومت 1 ( خاطرات مهندس مهدی بازرگان )

ناشر:خدمات فرهنگی رسا
1,400,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.