دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات مهرجرد

مدیریت ضایعات و نقش مشارکت شهروندان

مدیریت ضایعات و نقش مشارکت شهروندان

ناشر:مهرجرد
120,000 ریال

ناموجود
روش ساخت سیستم های خبره

روش ساخت سیستم های خبره

ناشر:مهرجرد
90,000 ریال

ناموجود
برنامه نویسی اندروید پیشرفته

برنامه نویسی اندروید پیشرفته

ناشر:مهرجرد
420,000 ریال

ناموجود
کاربردهای پویایی های سیستم درصنایع

کاربردهای پویایی های سیستم درصنایع

ناشر:مهرجرد
140,000 ریال

ناموجود
خلق و مدیریت دانش چالشی جدید برای مدیران

خلق و مدیریت دانش چالشی جدید برای مدیران

ناشر:مهرجرد
140,000 ریال

ناموجود
ارتباط سازمانی و شایعه

ارتباط سازمانی و شایعه

ناشر:مهرجرد
180,000 ریال

ناموجود
بررسی بیکاری به روش نوین

بررسی بیکاری به روش نوین

ناشر:مهرجرد
100,000 ریال

ناموجود
معنویت درکسب وکار

معنویت درکسب وکار

ناشر:مهرجرد
160,000 ریال

ناموجود
فن آوریRFIDگامی به سوی پژوهش

فن آوریRFIDگامی به سوی پژوهش

ناشر:مهرجرد
100,000 ریال

ناموجود
مسیریابی حمل ونقل

مسیریابی حمل ونقل

ناشر:مهرجرد
100,000 ریال

ناموجود
اقتصادمهندسی ومدیریت مالی

اقتصادمهندسی ومدیریت مالی

ناشر:مهرجرد
250,000 ریال

ناموجود
ریاضی عمومی (شامل بر صدها مثال و مسئله حل شده)

ریاضی عمومی (شامل بر صدها مثال و مسئله حل شده)

ناشر:مهرجرد
130,000 ریال

ناموجود
متلبMATLB

متلبMATLB

ناشر:مهرجرد
120,000 ریال
تجزیه و تحلیل ریسک

تجزیه و تحلیل ریسک

ناشر:مهرجرد
120,000 ریال

ناموجود
راهنمای نرم افزار ونسیم

راهنمای نرم افزار ونسیم

ناشر:مهرجرد
120,000 ریال

ناموجود
برنامه ریزی تولیدکلی

برنامه ریزی تولیدکلی

ناشر:مهرجرد
120,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.