دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات علم وحرکت

آموزش مهارت ورزشی برای مربیان

آموزش مهارت ورزشی برای مربیان

ناشر:علم وحرکت
190,000 ریال

ناموجود
سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی وعلوم ورزشی

سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی وعلوم ورزشی

ناشر:علم وحرکت
450,000 ریال

ناموجود
اصول مقدماتی فعالیت های بدنی

اصول مقدماتی فعالیت های بدنی

ناشر:علم وحرکت
240,000 ریال

ناموجود
آموزش تمرین گلابی بوکس ازمبتدی تاپیشرفته

آموزش تمرین گلابی بوکس ازمبتدی تاپیشرفته

ناشر:علم وحرکت
50,000 ریال

ناموجود
علم تمرین راهنمای مربیان ورزش های تیمی

علم تمرین راهنمای مربیان ورزش های تیمی

ناشر:علم وحرکت
140,000 ریال

ناموجود
توان انفجاری وقابلیت پرش برای تمام رشته های ورزشی

توان انفجاری وقابلیت پرش برای تمام رشته های ورزشی

ناشر:علم وحرکت
75,000 ریال

ناموجود
اصول عملی تمرین باوزنه

اصول عملی تمرین باوزنه

ناشر:علم وحرکت
125,000 ریال

ناموجود
تمرینات پیلاتس برای دوران بارداری وپس ازآن

تمرینات پیلاتس برای دوران بارداری وپس ازآن

ناشر:علم وحرکت
75,000 ریال

ناموجود
استعدادیابی درورزش

استعدادیابی درورزش

ناشر:علم وحرکت
150,000 ریال

ناموجود
مدیریت ورزشی اصول وکاربردها

مدیریت ورزشی اصول وکاربردها

ناشر:علم وحرکت
185,000 ریال

ناموجود
یادگیری حرکتی

یادگیری حرکتی

ناشر:علم وحرکت
110,000 ریال
راهنمای کامل آموزش بوکس تکنیک تاکتیک بدنسازی

راهنمای کامل آموزش بوکس تکنیک تاکتیک بدنسازی

ناشر:علم وحرکت
150,000 ریال

ناموجود
درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی

درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی

ناشر:علم وحرکت
675,000 ریال

ناموجود
پرورش اندام وبدنسازی نوین (از آغاز تا پایان )

پرورش اندام وبدنسازی نوین (از آغاز تا پایان )

ناشر:علم وحرکت
175,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.