دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات علم ودانش پخش

اطلاعات معماری نویفرت 2019

اطلاعات معماری نویفرت 2019

ناشر:علم ودانش پخش
2,750,000 ریال

ناموجود
راهنمای 1100واژه به همراه متن

راهنمای 1100واژه به همراه متن

ناشر:علم ودانش پخش
380,000 ریال

ناموجود
معماری روستایی 1و2

معماری روستایی 1و2

ناشر:علم ودانش پخش
300,000 ریال

ناموجود
مجموعه راهکارهای متفاوت طراحی برنامه ریزی شهری پارک ها

مجموعه راهکارهای متفاوت طراحی برنامه ریزی شهری پارک ها

ناشر:علم ودانش پخش
90,000 ریال

ناموجود
اصول و مبانی طراحی هتل

اصول و مبانی طراحی هتل

ناشر:علم ودانش پخش
180,000 ریال

ناموجود
راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

ناشر:علم ودانش پخش
250,000 ریال

ناموجود
راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

ناشر:علم ودانش پخش
250,000 ریال

ناموجود
انسان طبیعت معماری

انسان طبیعت معماری

ناشر:علم ودانش پخش
250,000 ریال
درک وبیان در معماری از طریق طراحی دست آزاد

درک وبیان در معماری از طریق طراحی دست آزاد

ناشر:علم ودانش پخش
150,000 ریال

ناموجود
راهنمای 1100واژه به همراه متن

راهنمای 1100واژه به همراه متن

ناشر:علم ودانش پخش
229,000 ریال

ناموجود
نمونه آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی کامپیوتر

نمونه آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی کامپیوتر

ناشر:علم ودانش پخش
70,000 ریال

ناموجود
مبانی نظری معماری

مبانی نظری معماری

ناشر:علم ودانش پخش
150,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.