دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات علمی و فنی

حل مسائل الاستیسیته نظری کاربردی محاسباتی

حل مسائل الاستیسیته نظری کاربردی محاسباتی

ناشر:علمی و فنی
240,000 ریال

ناموجود
دینامیک (مکانیک مهندسی) ویرایش11

دینامیک (مکانیک مهندسی) ویرایش11

ناشر:علمی و فنی
275,000 ریال

ناموجود
شیمی فیزیک1(ترمودینامیک)

شیمی فیزیک1(ترمودینامیک)

ناشر:علمی و فنی
257,000 ریال

ناموجود
شیمی فیزیک 3(سینتیک شیمیایی وترمودینامیک آماری)

شیمی فیزیک 3(سینتیک شیمیایی وترمودینامیک آماری)

ناشر:علمی و فنی
290,000 ریال

ناموجود
حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد دوم2

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه جلد دوم2

ناشر:علمی و فنی
110,000 ریال

ناموجود
معادلات دیفرانسیل مقدماتی ومسائل مقدارمرزی ج 2

معادلات دیفرانسیل مقدماتی ومسائل مقدارمرزی ج 2

ناشر:علمی و فنی
330,000 ریال

ناموجود
معادلات دیفرانسیل مقدماتی ومسائل مقدارمرزی ج 2

معادلات دیفرانسیل مقدماتی ومسائل مقدارمرزی ج 2

ناشر:علمی و فنی
83,000 ریال

ناموجود
حل مسائل شیمی فیزیک1(ترمودینامیک)

حل مسائل شیمی فیزیک1(ترمودینامیک)

ناشر:علمی و فنی
260,000 ریال

ناموجود
نخستین درس در جبر مجرد (ویرایش ششم)

نخستین درس در جبر مجرد (ویرایش ششم)

ناشر:علمی و فنی
360,000 ریال

ناموجود
مبانی شیمی تجزیه  (جلداول1-ویرایش هفتم)

مبانی شیمی تجزیه (جلداول1-ویرایش هفتم)

ناشر:علمی و فنی
276,000 ریال

ناموجود
شیمی فیزیک آلی

شیمی فیزیک آلی

ناشر:علمی و فنی
320,000 ریال

ناموجود
شیمی فیزیک آلی

شیمی فیزیک آلی

ناشر:علمی و فنی
206,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.