دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات متفکران

راهنمای مقاومت مصالح جلد اول ویرایش پنجم

راهنمای مقاومت مصالح جلد اول ویرایش پنجم

ناشر:متفکران
580,000 ریال

ناموجود
راهنمای جامع سلامت و ایمنی در پروژه های عمرانی

راهنمای جامع سلامت و ایمنی در پروژه های عمرانی

ناشر:متفکران
120,000 ریال

ناموجود
طراحی اجزای مکانیکی شیگلی ویراست نهم

طراحی اجزای مکانیکی شیگلی ویراست نهم

ناشر:متفکران
700,000 ریال

ناموجود
ارتعاشات مکانیکی جلداول1-7ویرایش چهارم

ارتعاشات مکانیکی جلداول1-7ویرایش چهارم

ناشر:متفکران
250,000 ریال

ناموجود
دینامیک (مکانیک مهندسی) ویرایش ششم si

دینامیک (مکانیک مهندسی) ویرایش ششم si

ناشر:متفکران
350,000 ریال

ناموجود
پروژه های مسکونی

پروژه های مسکونی

ناشر:متفکران
250,000 ریال

ناموجود
مقاومت مصالح ویرایش پنجم پوستی

مقاومت مصالح ویرایش پنجم پوستی

ناشر:متفکران
550,000 ریال

ناموجود
مقاومت مصالح ویرایش پنجم پوستی

مقاومت مصالح ویرایش پنجم پوستی

ناشر:متفکران
250,000 ریال

ناموجود
راهنمای ترمودینامیک با نگرش مهندسی ویرایش سوم

راهنمای ترمودینامیک با نگرش مهندسی ویرایش سوم

ناشر:متفکران
180,000 ریال

ناموجود
پروژه های هتل

پروژه های هتل

ناشر:متفکران
250,000 ریال

ناموجود
راهنمای ارتعاشات مکانیکی ج1(1-7)ویرایش چهارم

راهنمای ارتعاشات مکانیکی ج1(1-7)ویرایش چهارم

ناشر:متفکران
180,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.