دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ

همه انسان ها به یک شکل زندگی نمی کنند

همه انسان ها به یک شکل زندگی نمی کنند

ناشر:روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ
375,000 ریال

ناموجود
قهوه ی چشمانت

قهوه ی چشمانت

ناشر:روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ
150,000 ریال

ناموجود
دختر توت فرنگی 3 بازی در ساحل (آموزش مهارت های زندگی)

دختر توت فرنگی 3 بازی در ساحل (آموزش مهارت های زندگی)

ناشر:روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ
85,000 ریال

ناموجود
روابط عمومی الکترونیک روابط عمومی دوفضایی مفاهیم نظریه هاوبرنامه عمل

روابط عمومی الکترونیک روابط عمومی دوفضایی مفاهیم نظریه هاوبرنامه عمل

ناشر:روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ
100,000 ریال

ناموجود
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات سرویس گرا و دانش محور

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات سرویس گرا و دانش محور

ناشر:روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ
95,000 ریال

ناموجود
تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک2

تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک2

ناشر:روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ
150,000 ریال

ناموجود
انفجاربزرگ خاموش مجموعه مقالات

انفجاربزرگ خاموش مجموعه مقالات

ناشر:روابط عمومی وتبلیغات هفت تبلیغ
60,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.