دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد

مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی

مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
1,800,000 ریال
حقوق مدنی4 الزامهای بدون قرارداد

حقوق مدنی4 الزامهای بدون قرارداد

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
390,000 ریال
حقوق مالی و مالیه عمومی

حقوق مالی و مالیه عمومی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
1,100,000 ریال
متون حقوقی انگلیسی ( 1 تا 4 ) A LEVEL & AS LEVEL LAW

متون حقوقی انگلیسی ( 1 تا 4 ) A LEVEL & AS LEVEL LAW

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
750,000 ریال
قانون کار

قانون کار

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
450,000 ریال

ناموجود
حقوق تجارت جلد 4 (چهارم) حقوق ورشکستگی

حقوق تجارت جلد 4 (چهارم) حقوق ورشکستگی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
750,000 ریال
حقوق مدنی -جلدچهارم شروط ضمن  عقد شهیدی

حقوق مدنی -جلدچهارم شروط ضمن عقد شهیدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
650,000 ریال
حقوق مدنی 3تعهدات

حقوق مدنی 3تعهدات

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
520,000 ریال

ناموجود
حقوق تجارت جلد 3 سوم اسناد تجاری

حقوق تجارت جلد 3 سوم اسناد تجاری

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
500,000 ریال
اسلام و حقوق بشر ( دوره مقدماتی )

اسلام و حقوق بشر ( دوره مقدماتی )

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
750,000 ریال
حقوق بین الملل عمومی 1 ( کلیات )

حقوق بین الملل عمومی 1 ( کلیات )

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
300,000 ریال
حقوق مدنی 6   عقود معین 1  ( مدنی 6 پیام نور )

حقوق مدنی 6 عقود معین 1 ( مدنی 6 پیام نور )

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
400,000 ریال
کتاب سال حقوق ایران 1400

کتاب سال حقوق ایران 1400

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
1,000,000 ریال
درآمدی بر فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی

درآمدی بر فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
430,000 ریال
حقوق کار

حقوق کار

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
300,000 ریال
بایسته های فقه سیاسی

بایسته های فقه سیاسی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
480,000 ریال
حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی 2

حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و آثار آن بر ساختار قدرت و حقوق عمومی 2

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
440,000 ریال

ناموجود
حقوق مدنی 8 (ارث ، امور راجع به ترکه ، وصیت و شفعه)

حقوق مدنی 8 (ارث ، امور راجع به ترکه ، وصیت و شفعه)

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
430,000 ریال

ناموجود
متون حقوقی انگلیسی ( 1 تا 4 ) A LEVEL & AS LEVEL LAW

متون حقوقی انگلیسی ( 1 تا 4 ) A LEVEL & AS LEVEL LAW

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
700,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.