دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

میکروالکترونیک جلد 2 دوم

میکروالکترونیک جلد 2 دوم

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
950,000 ریال
میکروالکترونیک جلد 1 اول

میکروالکترونیک جلد 1 اول

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
750,000 ریال
کنترل مقاوم H

کنترل مقاوم H

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
600,000 ریال
ارشد دکتری تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد دوم

ارشد دکتری تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد دوم

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
650,000 ریال
ریاضیات مهندسی پیشرفته

ریاضیات مهندسی پیشرفته

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
170,000 ریال

ناموجود
فناوری و روش های تولید

فناوری و روش های تولید

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
330,000 ریال
مهندسی کنترل درمحیط مطلبMATLAB(ویرایش جدید)

مهندسی کنترل درمحیط مطلبMATLAB(ویرایش جدید)

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
245,000 ریال

ناموجود
ارشدالکترومغناطیس نصیر

ارشدالکترومغناطیس نصیر

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
300,000 ریال

ناموجود
مکانیک سیالات مهندسی

مکانیک سیالات مهندسی

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
180,000 ریال

ناموجود
مهندسی کنترل اتوماتیک

مهندسی کنترل اتوماتیک

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
290,000 ریال
ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
80,000 ریال

ناموجود
زبان عمومی ارشد

زبان عمومی ارشد

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
380,000 ریال
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.