دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات استاد (خردمندان)

راهنمای زبان تخصصی مدیریت بازاریابی (استاد)

راهنمای زبان تخصصی مدیریت بازاریابی (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
500,000 ریال

ناموجود
راهنمای حسابداری و حسابرسی دولتی (استاد)

راهنمای حسابداری و حسابرسی دولتی (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
200,000 ریال

ناموجود
راهنمای حسابرسی 1 جدید استاد

راهنمای حسابرسی 1 جدید استاد

ناشر:استاد (خردمندان)
110,000 ریال
راهنمای اصول حسابداری 1 (استاد)

راهنمای اصول حسابداری 1 (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
195,000 ریال

ناموجود
راهنمای حقوق مدنی 4

راهنمای حقوق مدنی 4

ناشر:استاد (خردمندان)
100,000 ریال
راهنمای آفات و بیماری های گیاهی

راهنمای آفات و بیماری های گیاهی

ناشر:استاد (خردمندان)
130,000 ریال

ناموجود
راهنمای زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت (استاد)

راهنمای زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
160,000 ریال

ناموجود
راهنمای متون فقه 4

راهنمای متون فقه 4

ناشر:استاد (خردمندان)
180,000 ریال

ناموجود
راهنمای ترجمه نوار و فیلم

راهنمای ترجمه نوار و فیلم

ناشر:استاد (خردمندان)
150,000 ریال

ناموجود
راهنمای کشاورزی پایدار

راهنمای کشاورزی پایدار

ناشر:استاد (خردمندان)
115,000 ریال
راهنمای طراحی آزمایش های کشاورزی

راهنمای طراحی آزمایش های کشاورزی

ناشر:استاد (خردمندان)
95,000 ریال

ناموجود
راهنما آواشناسی و واج شناسی در زبان انگلیسی

راهنما آواشناسی و واج شناسی در زبان انگلیسی

ناشر:استاد (خردمندان)
195,000 ریال

ناموجود
راهنمای گفت و شنود 1 (استاد)

راهنمای گفت و شنود 1 (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
98,000 ریال
راهنما اقتصاد مدیریت

راهنما اقتصاد مدیریت

ناشر:استاد (خردمندان)
125,000 ریال
راهنمای حقوق مدنی 2

راهنمای حقوق مدنی 2

ناشر:استاد (خردمندان)
80,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.