دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات فرزین

حرکات نامرئی در شطرنج

حرکات نامرئی در شطرنج

ناشر:فرزین
160,000 ریال

ناموجود
تاکتیک های برنده در شطرنج

تاکتیک های برنده در شطرنج

ناشر:فرزین
260,000 ریال

ناموجود
درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

ناشر:فرزین
260,000 ریال

ناموجود
ترکیب های شطرنج

ترکیب های شطرنج

ناشر:فرزین
400,000 ریال

ناموجود
شطرنج قهرمانی

شطرنج قهرمانی

ناشر:فرزین
70,000 ریال

ناموجود
خود آموز شطرنج

خود آموز شطرنج

ناشر:فرزین
300,000 ریال

ناموجود
تئوری بنیادی شطرنج مایزلیس

تئوری بنیادی شطرنج مایزلیس

ناشر:فرزین
900,000 ریال

ناموجود
راه استادی در شطرنج

راه استادی در شطرنج

ناشر:فرزین
150,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.