دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

حل مساله در شیمی تجزیه

حل مساله در شیمی تجزیه

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
360,000 ریال

ناموجود
چندقلو زایی در گوسفند

چندقلو زایی در گوسفند

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
200,000 ریال
تراکتورها وماشین های کشاورزی جلد دوم

تراکتورها وماشین های کشاورزی جلد دوم

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
185,000 ریال

ناموجود
مکانیک شکست

مکانیک شکست

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
130,000 ریال

ناموجود
اصول عکاسی آنالوگ دیجیتال

اصول عکاسی آنالوگ دیجیتال

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
38,000 ریال

ناموجود
مکانیک سنگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد

مکانیک سنگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
12,000 ریال

ناموجود
راهنمای جامع گشت بافت گیاهی

راهنمای جامع گشت بافت گیاهی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
165,000 ریال

ناموجود
مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
75,000 ریال

ناموجود
فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله

فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
198,000 ریال

ناموجود
آب های زیرزمینی

آب های زیرزمینی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
58,000 ریال

ناموجود
روش اجزای محدود در مهندسی

روش اجزای محدود در مهندسی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
117,000 ریال

ناموجود
الگوریتم های فرا ابتکاری

الگوریتم های فرا ابتکاری

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
110,000 ریال
معماری در سرزمینهای اسلامی

معماری در سرزمینهای اسلامی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
180,000 ریال

ناموجود
بیولوژی و بیوشیمی خاک

بیولوژی و بیوشیمی خاک

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
200,000 ریال
کلیات اکولوژی گیاهی

کلیات اکولوژی گیاهی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
78,000 ریال
آفات گیاهان زراعی ایران (حشره وکنه ها ) خانجانی

آفات گیاهان زراعی ایران (حشره وکنه ها ) خانجانی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
180,000 ریال

ناموجود
زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک بوعلی سینا

زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک بوعلی سینا

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
99,000 ریال

ناموجود
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
170,000 ریال

ناموجود
مبانی زمین شناسی مهندسی قبادی

مبانی زمین شناسی مهندسی قبادی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
600,000 ریال
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
330,000 ریال
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.