دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات نشر دات

اتللو

اتللو

ناشر:نشر دات
240,000 ریال

ناموجود
هملت

هملت

ناشر:نشر دات
360,000 ریال
شاه لیر

شاه لیر

ناشر:نشر دات
360,000 ریال
تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

تاریخ مختصر نئولیبرالیسم

ناشر:نشر دات
250,000 ریال

ناموجود
میلیونر یک شبه حکایت دولت و فرزانگی

میلیونر یک شبه حکایت دولت و فرزانگی

ناشر:نشر دات
58,000 ریال

ناموجود
تاریخ ایران نوین

تاریخ ایران نوین

ناشر:نشر دات
160,000 ریال

ناموجود
مدیریک دقیقه ای (بهروه وری تولید و آسایش 42156437

مدیریک دقیقه ای (بهروه وری تولید و آسایش 42156437

ناشر:نشر دات
22,000 ریال

ناموجود
هگل و مدرنیته ی آلمانی

هگل و مدرنیته ی آلمانی

ناشر:نشر دات
240,000 ریال

ناموجود
معماری  ایران

معماری ایران

ناشر:نشر دات
300,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.