دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات بنیادنهج البلاغه نگاه دانش

کاربرد تحلیل آماری چندمتغیره درمدیریت

کاربرد تحلیل آماری چندمتغیره درمدیریت

ناشر:بنیادنهج البلاغه نگاه دانش
700,000 ریال

ناموجود
تئوری و مسائل اقتصاد خرد

تئوری و مسائل اقتصاد خرد

ناشر:بنیادنهج البلاغه نگاه دانش
900,000 ریال
ارشد مجموعه سوال های چهار گزینه ای سیگنال ها وسیستم ها

ارشد مجموعه سوال های چهار گزینه ای سیگنال ها وسیستم ها

ناشر:بنیادنهج البلاغه نگاه دانش
170,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.