دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات به آوران

درسنامه جامع و آزمون های استخدامی آتش نشانی

درسنامه جامع و آزمون های استخدامی آتش نشانی

ناشر:به آوران
890,000 ریال

ناموجود
نقشه خوانی مهندسی

نقشه خوانی مهندسی

ناشر:به آوران
69,000 ریال

ناموجود
تشریح کامل مسائل مکانیک سایمون ویرایش جدید

تشریح کامل مسائل مکانیک سایمون ویرایش جدید

ناشر:به آوران
135,000 ریال

ناموجود
تشریح کامل مسایل تحلیل مهندسی مدار 1

تشریح کامل مسایل تحلیل مهندسی مدار 1

ناشر:به آوران
150,000 ریال

ناموجود
جوشکاری باالکترود پوشش دار (سطحE6وE3)

جوشکاری باالکترود پوشش دار (سطحE6وE3)

ناشر:به آوران
99,000 ریال

ناموجود
پردازش تصویر درمطلبMATLAB

پردازش تصویر درمطلبMATLAB

ناشر:به آوران
145,000 ریال

ناموجود
تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مواد جلد 2

تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مواد جلد 2

ناشر:به آوران
225,000 ریال

ناموجود
تکنولوژی جوشکاری قوس الکتریکی

تکنولوژی جوشکاری قوس الکتریکی

ناشر:به آوران
60,000 ریال

ناموجود
کامپیوتر را قورت بده

کامپیوتر را قورت بده

ناشر:به آوران
150,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.