دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات کتابخانه گنج دانش

مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی

مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی

ناشر:کتابخانه گنج دانش
6,500,000 ریال
اسلام وحقوق بین الملل

اسلام وحقوق بین الملل

ناشر:کتابخانه گنج دانش
950,000 ریال
حقوق قراردادها

حقوق قراردادها

ناشر:کتابخانه گنج دانش
1,500,000 ریال
حقوق مدنی  رهن و صلح

حقوق مدنی رهن و صلح

ناشر:کتابخانه گنج دانش
650,000 ریال
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

ناشر:کتابخانه گنج دانش
3,800,000 ریال

ناموجود
تاریخ حقوق ایران ( از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه )

تاریخ حقوق ایران ( از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه )

ناشر:کتابخانه گنج دانش
750,000 ریال

ناموجود
مهارت های دادرسی (هنر دادخواهی ، دفاع و قضاوت)

مهارت های دادرسی (هنر دادخواهی ، دفاع و قضاوت)

ناشر:کتابخانه گنج دانش
2,200,000 ریال

ناموجود
ترمینولوژی اصول

ترمینولوژی اصول

ناشر:کتابخانه گنج دانش
450,000 ریال

ناموجود
دعاوی تصرف

دعاوی تصرف

ناشر:کتابخانه گنج دانش
950,000 ریال

ناموجود
فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی

فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی

ناشر:کتابخانه گنج دانش
550,000 ریال

ناموجود
شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ناشر:کتابخانه گنج دانش
450,000 ریال

ناموجود
مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

ناشر:کتابخانه گنج دانش
550,000 ریال

ناموجود
روانشناسی رفتار جنایی (اختلال استرس پس از آسیب و ارتکاب جرم)

روانشناسی رفتار جنایی (اختلال استرس پس از آسیب و ارتکاب جرم)

ناشر:کتابخانه گنج دانش
500,000 ریال

ناموجود
جنون در حقوق جنایی نوین

جنون در حقوق جنایی نوین

ناشر:کتابخانه گنج دانش
600,000 ریال
منطق ادبی ( منطقیات 2 )

منطق ادبی ( منطقیات 2 )

ناشر:کتابخانه گنج دانش
200,000 ریال

ناموجود
فیلولوژی

فیلولوژی

ناشر:کتابخانه گنج دانش
300,000 ریال
« 1 2 3 4 5 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.