دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات کتابکده کسری

آموزش اسکیس طراحی منظر (مجموعه کتب اسکیس و ارائه جلد 6)

آموزش اسکیس طراحی منظر (مجموعه کتب اسکیس و ارائه جلد 6)

ناشر:کتابکده کسری
900,000 ریال

ناموجود
بیان معماری

بیان معماری

ناشر:کتابکده کسری
950,000 ریال
آموزش راندو مجموعه کتب اسکیس و ارائه جلد3

آموزش راندو مجموعه کتب اسکیس و ارائه جلد3

ناشر:کتابکده کسری
2,100,000 ریال

ناموجود
رم کولهاس ( پارادوکس توسعه و تخریب )

رم کولهاس ( پارادوکس توسعه و تخریب )

ناشر:کتابکده کسری
400,000 ریال

ناموجود
مجتمع آموزشی

مجتمع آموزشی

ناشر:کتابکده کسری
300,000 ریال

ناموجود
انسان شناسی مسکن

انسان شناسی مسکن

ناشر:کتابکده کسری
200,000 ریال

ناموجود
مکان های مردمی راهنمای طراحی فضاهای باز عمومی

مکان های مردمی راهنمای طراحی فضاهای باز عمومی

ناشر:کتابکده کسری
350,000 ریال

ناموجود
مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان

مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان

ناشر:کتابکده کسری
250,000 ریال

ناموجود
مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی

مرجع و مشخصات فنی طراحی داخلی

ناشر:کتابکده کسری
600,000 ریال

ناموجود
معماری جهان به زبان ساده نکات کلیدی و راهنمای آزمون ها

معماری جهان به زبان ساده نکات کلیدی و راهنمای آزمون ها

ناشر:کتابکده کسری
145,000 ریال

ناموجود
بیانیه های معماری چومی

بیانیه های معماری چومی

ناشر:کتابکده کسری
200,000 ریال

ناموجود
نظربازی جستارهای نظریه ی معماری

نظربازی جستارهای نظریه ی معماری

ناشر:کتابکده کسری
250,000 ریال

ناموجود
روش تحقیق در مطالعات شهری

روش تحقیق در مطالعات شهری

ناشر:کتابکده کسری
180,000 ریال

ناموجود
فرآیندهای طراحی دیجیتال

فرآیندهای طراحی دیجیتال

ناشر:کتابکده کسری
250,000 ریال

ناموجود
مجموعه کتب طراحی داخلی دفتر کار-اداری

مجموعه کتب طراحی داخلی دفتر کار-اداری

ناشر:کتابکده کسری
300,000 ریال

ناموجود
تئوری معماری پست مدرن ج1پیش درآمد

تئوری معماری پست مدرن ج1پیش درآمد

ناشر:کتابکده کسری
100,000 ریال

ناموجود
هرزوگ و دمورن شیمی دان های معماری

هرزوگ و دمورن شیمی دان های معماری

ناشر:کتابکده کسری
250,000 ریال

ناموجود
گری کوپر

گری کوپر

ناشر:کتابکده کسری
80,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.