دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
210,000 ریال
برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
700,000 ریال
نظریه توسعه ( شالوده شکنی ها باز سازی ها )

نظریه توسعه ( شالوده شکنی ها باز سازی ها )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
420,000 ریال
بتن

بتن

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
350,000 ریال
مدل سازی آب و هوایی ( نظریه و روش )

مدل سازی آب و هوایی ( نظریه و روش )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
150,000 ریال
درآمدی برکاربردآماردر تحقیقات اجتماعی

درآمدی برکاربردآماردر تحقیقات اجتماعی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
160,000 ریال
بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
200,000 ریال
حکومت ایران

حکومت ایران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
270,000 ریال
شاهنامه از دستنویس از فلورانس جلد دوم

شاهنامه از دستنویس از فلورانس جلد دوم

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
300,000 ریال
بیشه زراعی اگروفارستری تهران

بیشه زراعی اگروفارستری تهران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
21,000 ریال

ناموجود
رویکردهای یادگیری (نظریه و کاربست )

رویکردهای یادگیری (نظریه و کاربست )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
450,000 ریال
مبانی  نقشه خوانی

مبانی نقشه خوانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
150,000 ریال
نظریه  اساسی  مدارها و شبکه هاج1

نظریه اساسی مدارها و شبکه هاج1

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
500,000 ریال
رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
360,000 ریال
ارتباط درمانی چه بگوییم و چه وقت بگوییم

ارتباط درمانی چه بگوییم و چه وقت بگوییم

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
340,000 ریال
جهانی شدن ورزش و قدرت نرم گردشگری ورزشی

جهانی شدن ورزش و قدرت نرم گردشگری ورزشی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
220,000 ریال
جانور شناسی  عمومی  1

جانور شناسی عمومی 1

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
640,000 ریال
دوره مختصر منطق صوری

دوره مختصر منطق صوری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
190,000 ریال
روانشناسی صنعتی و سازمانی فرد و سازمان در هزاره سوم

روانشناسی صنعتی و سازمانی فرد و سازمان در هزاره سوم

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
350,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.