دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 

حفاظت معمارانه

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
140,000 ریال

معماری تغییر فرم پذیر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
620,000 ریال

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای همگانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
170,000 ریال

علوم و صنایع گوشت

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
250,000 ریال

تکنولوژی روغن و چربی های خوراکی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
220,000 ریال

اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
250,000 ریال

ارتباط درمانی چه بگوییم و چه وقت بگوییم

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
250,000 ریال

ناموجود

معماری (فرم فضا و نظم)

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
340,000 ریال

تصویرسازی درعصرصفوی وقاجار

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
450,000 ریال

زبان فضا

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
200,000 ریال

آمارواحتمالات درمهندسی عمران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
112,000 ریال

طراحی سازه های بتن پیش تنیده

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
230,000 ریال

درک رفتار سازه ها

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
300,000 ریال

نظریه اساسی مدارهاوشبکه هاج1

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
400,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 21 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.