دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
مبانی نقشه خوانی

مبانی نقشه خوانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
150,000 ریال135,000 ریال

تخفیف:10%

نظریه اساسی مدارهاوشبکه هاج1

نظریه اساسی مدارهاوشبکه هاج1

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
500,000 ریال450,000 ریال

تخفیف:10%

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
360,000 ریال324,000 ریال

تخفیف:10%

ارتباط درمانی چه بگوییم و چه وقت بگوییم

ارتباط درمانی چه بگوییم و چه وقت بگوییم

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
340,000 ریال306,000 ریال

تخفیف:10%

جانور شناسی عمومی 1

جانور شناسی عمومی 1

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
640,000 ریال576,000 ریال

تخفیف:10%

الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی (جلد اول: قواعد عمومی)

الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی (جلد اول: قواعد عمومی)

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
650,000 ریال585,000 ریال

تخفیف:10%

دوره مختصر منطق صوری

دوره مختصر منطق صوری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
190,000 ریال171,000 ریال

تخفیف:10%

روانشناسی صنعتی و سازمانی فرد و سازمان در هزاره سوم

روانشناسی صنعتی و سازمانی فرد و سازمان در هزاره سوم

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
350,000 ریال315,000 ریال

تخفیف:10%

مبانی سازه برای معماران/گلابچی

مبانی سازه برای معماران/گلابچی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
350,000 ریال315,000 ریال

تخفیف:10%

گروه درمانگری شناختی رفتاری

گروه درمانگری شناختی رفتاری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
300,000 ریال270,000 ریال

تخفیف:10%

تفکر خلاق حل مشکل و تصمیم گیری

تفکر خلاق حل مشکل و تصمیم گیری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
120,000 ریال108,000 ریال

تخفیف:10%

پمپ و پمپاژ

پمپ و پمپاژ

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
250,000 ریال225,000 ریال

تخفیف:10%

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
130,000 ریال117,000 ریال

تخفیف:10%

مبادی فقه واصول(مشتمل بر بخشی از مسائل آن دو علم)

مبادی فقه واصول(مشتمل بر بخشی از مسائل آن دو علم)

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
380,000 ریال342,000 ریال

تخفیف:10%

مکانیک محیطهای پیوسته

مکانیک محیطهای پیوسته

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
180,000 ریال162,000 ریال

تخفیف:10%

حفاظت معمارانه

حفاظت معمارانه

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
140,000 ریال126,000 ریال

تخفیف:10%

اصول و روش های مستند سازی و مستند نگاری بنا ها و محوطه های تاریخی

اصول و روش های مستند سازی و مستند نگاری بنا ها و محوطه های تاریخی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
450,000 ریال405,000 ریال

تخفیف:10%

منظر شهری تاریخی ( مدیریت میراث در قرن شهری )

منظر شهری تاریخی ( مدیریت میراث در قرن شهری )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
180,000 ریال162,000 ریال

تخفیف:10%

گردشگری کشاورزی ( بخشی از گردشگری روستایی )

گردشگری کشاورزی ( بخشی از گردشگری روستایی )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
270,000 ریال243,000 ریال

تخفیف:10%

اصول سنجش ازدور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

اصول سنجش ازدور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
550,000 ریال495,000 ریال

تخفیف:10%

« 1 2 3 4 ... 5 19 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.