دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
حرفه مهندسی  دانشگاه تهران

حرفه مهندسی دانشگاه تهران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
950,000 ریال
تفکر استراتژیک ( مفهوم عناصر و مدل ها )

تفکر استراتژیک ( مفهوم عناصر و مدل ها )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
200,000 ریال
توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
1,500,000 ریال
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
540,000 ریال
روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی

روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
220,000 ریال
بافت شناسی مقایسه ای

بافت شناسی مقایسه ای

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
450,000 ریال
سیاستگذاری رسانه ای

سیاستگذاری رسانه ای

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
210,000 ریال

ناموجود
نظام نوآوری

نظام نوآوری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
170,000 ریال
نور ، روشنایی و معماری

نور ، روشنایی و معماری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
360,000 ریال
علم تمرین

علم تمرین

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
330,000 ریال
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
210,000 ریال

ناموجود
برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
700,000 ریال
نظریه توسعه ( شالوده شکنی ها باز سازی ها )

نظریه توسعه ( شالوده شکنی ها باز سازی ها )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
420,000 ریال

ناموجود
بتن

بتن

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
350,000 ریال
مدل سازی آب و هوایی ( نظریه و روش )

مدل سازی آب و هوایی ( نظریه و روش )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
150,000 ریال
درآمدی برکاربردآماردر تحقیقات اجتماعی

درآمدی برکاربردآماردر تحقیقات اجتماعی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
160,000 ریال
بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
200,000 ریال
حکومت ایران

حکومت ایران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
270,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.