دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 

راهنمای ادله اثبات دعوا (نسل سوم) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
115,000 ریال

راهنما حسابداری و حسابرسی دولتی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
450,000 ریال

راهنما مدیریت تحول سازمانی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
95,000 ریال85,500 ریال

تخفیف:10%

352 راهنما متون روان شناسی2 به زبان خارجه

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
390,000 ریال

355 راهنمای بهداشت روانی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
280,000 ریال

342 راهنمای روان شناسی راهنمایی و مشاوره

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
260,000 ریال

راهنما متون فقه 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
260,000 ریال

راهنما اصول فقه 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
180,000 ریال

332 راهنمای روانشناسی هوش و سنجش آن نسل سوم

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
150,000 ریال

راهنما متون فقه 3

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
250,000 ریال

ناموجود

راهنما تحقیق در عملیات 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
320,000 ریال288,000 ریال

تخفیف:10%

راهنمای ریاضیات پایه (+CD) (نسل سوم) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال

358 راهنما مقدمات روان شناسی سلامت

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
210,000 ریال

384 راهنما ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال

820 راهنما مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
250,000 ریال

راهنما متون حقوقی1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
240,000 ریال

راهنمای حقوق بین الملل خصوصی 2 (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
150,000 ریال

815 راهنما نظریه های مشاوره و روان درمانی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
190,000 ریال

راهنما آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال

راهنما اصول فقه 2

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
260,000 ریال

راهنما دانش خانواده و جمعیت

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
170,000 ریال

551 راهنما حقوق ثبت

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
280,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.