دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات سیمای دانش _سری عمران

بارگذاری سازه ها جلد 2 مبحث ششم ویرایش جدید

بارگذاری سازه ها جلد 2 مبحث ششم ویرایش جدید

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
1,980,000 ریال

ناموجود
ارشد مکانیک سیالات سری عمران

ارشد مکانیک سیالات سری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
2,180,000 ریال

ناموجود
ارشد مجموعه پاسخ های تشریحی نوزده سال کنکور سراسری عمران

ارشد مجموعه پاسخ های تشریحی نوزده سال کنکور سراسری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
180,000 ریال

ناموجود
آزمون های ارشد هیدرولیک سری عمران

آزمون های ارشد هیدرولیک سری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
1,280,000 ریال

ناموجود
ارشد رو سازی  سیمای دانش_سری عمران

ارشد رو سازی سیمای دانش_سری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
2,780,000 ریال
ارشد و دکتری پی سازی ( کتاب درسنامه و بانک تست )

ارشد و دکتری پی سازی ( کتاب درسنامه و بانک تست )

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
1,790,000 ریال

ناموجود
کارشناسی ارشد سازه های بتنی (جلد اول1)

کارشناسی ارشد سازه های بتنی (جلد اول1)

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
780,000 ریال
کارشناسی ارشد سازه های بتنی (جلددوم2)

کارشناسی ارشد سازه های بتنی (جلددوم2)

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
580,000 ریال
کارشناسی ارشد راهسازی سری عمران

کارشناسی ارشد راهسازی سری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
1,380,000 ریال

ناموجود
ارشد مجموعه سوالات نوزده سال کنکور سراسری عمران

ارشد مجموعه سوالات نوزده سال کنکور سراسری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
290,000 ریال

ناموجود
ارشد مجموعه پاسخ های تشریحی نوزده سال کنکور سراسری عمران

ارشد مجموعه پاسخ های تشریحی نوزده سال کنکور سراسری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
220,000 ریال

ناموجود
آزمون های ارشد هیدرولیک سری عمران

آزمون های ارشد هیدرولیک سری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
270,000 ریال

ناموجود
کارشناسی ارشد سازه های بتنی (جلد اول1)

کارشناسی ارشد سازه های بتنی (جلد اول1)

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
270,000 ریال
ارشد پی سازی سری عمران

ارشد پی سازی سری عمران

ناشر:سیمای دانش _سری عمران
270,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.