دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات سیمای شرق

ماهنامه مدیریت ارتباطات (شماره 72) (اردیبهشت 1395)

ماهنامه مدیریت ارتباطات (شماره 72) (اردیبهشت 1395)

ناشر:سیمای شرق
70,000 ریال

ناموجود
ماهنامه فرفره 7 (8 تا 12 سال)

ماهنامه فرفره 7 (8 تا 12 سال)

ناشر:سیمای شرق
60,000 ریال

ناموجود
ماهنامه قلک (27) (3 تا 7 سال)

ماهنامه قلک (27) (3 تا 7 سال)

ناشر:سیمای شرق
60,000 ریال

ناموجود
ماهنامه فرفره 8 (8 تا 12 سال)

ماهنامه فرفره 8 (8 تا 12 سال)

ناشر:سیمای شرق
60,000 ریال

ناموجود
قلک28ماهنامه3تا7سال داستان شعر

قلک28ماهنامه3تا7سال داستان شعر

ناشر:سیمای شرق
60,000 ریال

ناموجود
مطالعات شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان

مطالعات شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان

ناشر:سیمای شرق
140,000 ریال

ناموجود
زبان بدن چگونه توان ارتباطی خود را افزایش دهیم؟

زبان بدن چگونه توان ارتباطی خود را افزایش دهیم؟

ناشر:سیمای شرق
65,000 ریال

ناموجود
مسافردهکده جهانی زندگینامه یحیی کمالی پور

مسافردهکده جهانی زندگینامه یحیی کمالی پور

ناشر:سیمای شرق
170,000 ریال

ناموجود
سیرتحول وتکامل ژورنالیسم

سیرتحول وتکامل ژورنالیسم

ناشر:سیمای شرق
120,000 ریال

ناموجود
برنامه ریزی راهبردی ارتباطی درروابط عمومی

برنامه ریزی راهبردی ارتباطی درروابط عمومی

ناشر:سیمای شرق
200,000 ریال

ناموجود
بازاندیشی تمدن ارتباطات و ترور در دهکده جهانی

بازاندیشی تمدن ارتباطات و ترور در دهکده جهانی

ناشر:سیمای شرق
240,000 ریال

ناموجود
نظریه سوادرسانه ای رهیافتی شناختی

نظریه سوادرسانه ای رهیافتی شناختی

ناشر:سیمای شرق
240,000 ریال

ناموجود
روابط عمومی همراه

روابط عمومی همراه

ناشر:سیمای شرق
80,000 ریال

ناموجود
الگوی گاربردی مدیریت علمی روابط عمومی

الگوی گاربردی مدیریت علمی روابط عمومی

ناشر:سیمای شرق
140,000 ریال

ناموجود
روابط عمومی دوفضایی

روابط عمومی دوفضایی

ناشر:سیمای شرق
250,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.