دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

روشهای  سوادآموزی  بزرگسالان (تعلیم مهارتهای خواندن و نوشتن)

روشهای سوادآموزی بزرگسالان (تعلیم مهارتهای خواندن و نوشتن)

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
280,000 ریال

ناموجود
فن مطالعه

فن مطالعه

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
50,000 ریال

ناموجود
تعارض قوانین ویراست دوم

تعارض قوانین ویراست دوم

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
850,000 ریال
راهنمای کانی شناسی  جلد 2 مرکز

راهنمای کانی شناسی جلد 2 مرکز

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
450,000 ریال

ناموجود
راهنمای  کانی شناسی  ج  1مرکز

راهنمای کانی شناسی ج 1مرکز

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
60,000 ریال

ناموجود
استاتیک ( ویراست چهارم 4 )

استاتیک ( ویراست چهارم 4 )

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
310,000 ریال

ناموجود
مبانی مهندسی برق ( کتاب اول مدار )

مبانی مهندسی برق ( کتاب اول مدار )

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
160,000 ریال

ناموجود
مدارهای  الکتریکی  نلسون  مرکز

مدارهای الکتریکی نلسون مرکز

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
330,000 ریال

ناموجود
قصه گویی و نمایش خلاق

قصه گویی و نمایش خلاق

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
40,000 ریال

ناموجود
مبانی هوا و اقلیم شناسی

مبانی هوا و اقلیم شناسی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
200,000 ریال

ناموجود
رفتار جهانگردی

رفتار جهانگردی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
90,000 ریال
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
230,000 ریال
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
750,000 ریال
ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
250,000 ریال
مستند سازی

مستند سازی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
240,000 ریال
خدمات الکترونیکی

خدمات الکترونیکی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
180,000 ریال
مهارتها و قوانین کسب و کار

مهارتها و قوانین کسب و کار

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
300,000 ریال

ناموجود
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
250,000 ریال

ناموجود
فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
550,000 ریال
گزارش نویسی

گزارش نویسی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
480,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.