دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات شرکت انتشارات کیهان

دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی

دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
220,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی توسعه

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
230,000 ریال

ناموجود
کلیات اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

کلیات اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
80,000 ریال

ناموجود
روش های کاربردی تحقیق جلد اول

روش های کاربردی تحقیق جلد اول

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
160,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی روستائی

جامعه شناسی روستائی

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
95,000 ریال

ناموجود
چگونه مساله راحل کنیم

چگونه مساله راحل کنیم

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
75,000 ریال

ناموجود
روش های کاربردی تحقیق کاربرد نظریه بنیانی جلد دوم

روش های کاربردی تحقیق کاربرد نظریه بنیانی جلد دوم

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
75,000 ریال

ناموجود
مجرم کیست جرم شناسی چیست

مجرم کیست جرم شناسی چیست

ناشر:شرکت انتشارات کیهان
130,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.