دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات جامعه شناسان

اقتصاد برای علوم اجتماعی

اقتصاد برای علوم اجتماعی

ناشر:جامعه شناسان
300,000 ریال

ناموجود
استراتژی های پژوهش اجتماعی

استراتژی های پژوهش اجتماعی

ناشر:جامعه شناسان
190,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی شهری جلد 2 دوم

جامعه شناسی شهری جلد 2 دوم

ناشر:جامعه شناسان
220,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی صنعتی

ناشر:جامعه شناسان
150,000 ریال

ناموجود
راهنمای گام به گام استفاده ازنرم افزارmaxqda2درتحقیق کیفی

راهنمای گام به گام استفاده ازنرم افزارmaxqda2درتحقیق کیفی

ناشر:جامعه شناسان
100,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی جنسیت

ناشر:جامعه شناسان
90,000 ریال

ناموجود
راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم افزارcma 2

راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم افزارcma 2

ناشر:جامعه شناسان
120,000 ریال

ناموجود
پروپوزال نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی

پروپوزال نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی

ناشر:جامعه شناسان
60,000 ریال

ناموجود
کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی

کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی

ناشر:جامعه شناسان
150,000 ریال

ناموجود
شیوه عملی مقاله نویسی

شیوه عملی مقاله نویسی

ناشر:جامعه شناسان
230,000 ریال

ناموجود
پژوهش پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی دو جلدی

پژوهش پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی دو جلدی

ناشر:جامعه شناسان
540,000 ریال

ناموجود
تحلیل شبکه های اجتماعی به همراه آموزش نرم افزار

تحلیل شبکه های اجتماعی به همراه آموزش نرم افزار

ناشر:جامعه شناسان
60,000 ریال

ناموجود
درآمدی بر شبکه های اجتماعی

درآمدی بر شبکه های اجتماعی

ناشر:جامعه شناسان
160,000 ریال

ناموجود
سیستم های استنباط فازی و پزوهش های اجتماعی

سیستم های استنباط فازی و پزوهش های اجتماعی

ناشر:جامعه شناسان
160,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.