دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران

مدیریت محلی وحکمروایی شهری بانگاهی به ساختارمدیریت شهری ژاپن کره ی جنوبی ترکیه وفرانسه

مدیریت محلی وحکمروایی شهری بانگاهی به ساختارمدیریت شهری ژاپن کره ی جنوبی ترکیه وفرانسه

ناشر:مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران
85,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.