دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات امیدانقلاب

اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالوژی

اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالوژی

ناشر:امیدانقلاب
165,000 ریال

ناموجود
قانون اساسی پرسش و پاسخ

قانون اساسی پرسش و پاسخ

ناشر:امیدانقلاب
330,000 ریال
منم تیمور جهانگشا

منم تیمور جهانگشا

ناشر:امیدانقلاب
800,000 ریال

ناموجود
تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر خطی

تحلیل و تشریح کامل مسائل جبر خطی

ناشر:امیدانقلاب
130,000 ریال

ناموجود
کامپیوتر (امادگی برای آزمون های استخدامی)

کامپیوتر (امادگی برای آزمون های استخدامی)

ناشر:امیدانقلاب
170,000 ریال

ناموجود
تحلیل وتشریح کامل مسائل روش های ریاضی درفیزیک جلددوم

تحلیل وتشریح کامل مسائل روش های ریاضی درفیزیک جلددوم

ناشر:امیدانقلاب
170,000 ریال

ناموجود
اطلاعات معماری نویفرت 2015 ویرایش چهارم

اطلاعات معماری نویفرت 2015 ویرایش چهارم

ناشر:امیدانقلاب
330,000 ریال

ناموجود
ساختمان سازی (برای معماران و مهندسان ساختمان)دوجلدی

ساختمان سازی (برای معماران و مهندسان ساختمان)دوجلدی

ناشر:امیدانقلاب
400,000 ریال

ناموجود
تشریح مسائل آشنایی بااپتیک

تشریح مسائل آشنایی بااپتیک

ناشر:امیدانقلاب
200,000 ریال

ناموجود
خداوند الموت حسن صباح

خداوند الموت حسن صباح

ناشر:امیدانقلاب
420,000 ریال

ناموجود
اصول طراحی یاتاقان و تئوری روغن کاری

اصول طراحی یاتاقان و تئوری روغن کاری

ناشر:امیدانقلاب
280,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.