دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات شهر دانش

حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

ناشر:شهر دانش
760,000 ریال
مسئولیت مدنی تطبیقی

مسئولیت مدنی تطبیقی

ناشر:شهر دانش
1,550,000 ریال

ناموجود
جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ناشر:شهر دانش
270,000 ریال

ناموجود
مسوولیت بین المللی دولت چاپ ششم

مسوولیت بین المللی دولت چاپ ششم

ناشر:شهر دانش
400,000 ریال

ناموجود
اصول قراردادهای تجاری بین المللی

اصول قراردادهای تجاری بین المللی

ناشر:شهر دانش
850,000 ریال

ناموجود
حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین الملل

حقوق هوایی از منظر حقوق داخلی و بین الملل

ناشر:شهر دانش
200,000 ریال

ناموجود
نظریه ها و رویه ها در حقوق جزای عمومی

نظریه ها و رویه ها در حقوق جزای عمومی

ناشر:شهر دانش
360,000 ریال

ناموجود
حقوق کار

حقوق کار

ناشر:شهر دانش
170,000 ریال

ناموجود
متدلوژی حقوق

متدلوژی حقوق

ناشر:شهر دانش
280,000 ریال

ناموجود
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

ناشر:شهر دانش
55,000 ریال

ناموجود
حقوق بین الملل

حقوق بین الملل

ناشر:شهر دانش
300,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 4 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.