دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

تغذیه ورزشی پیشرفته

تغذیه ورزشی پیشرفته

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
400,000 ریال

ناموجود
شیوه نگارش مقالات علمی و ارائه سمینار

شیوه نگارش مقالات علمی و ارائه سمینار

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
17,000 ریال

ناموجود
ریاضی مهندسی آنالیزفوریه-معادلات با مشتقات جزیی و توابع مختلط

ریاضی مهندسی آنالیزفوریه-معادلات با مشتقات جزیی و توابع مختلط

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
230,000 ریال

ناموجود
ضروریات پسیکو فارماکولوژی مبانی عصب شناختی زیست شیمیایی و کاربردی

ضروریات پسیکو فارماکولوژی مبانی عصب شناختی زیست شیمیایی و کاربردی

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
40,000 ریال

ناموجود
دانه های روغنی و روغن های نباتی

دانه های روغنی و روغن های نباتی

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
270,000 ریال
روان شناسی شادی

روان شناسی شادی

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
37,000 ریال

ناموجود
انرژی خورشیدی فناوری ها و کاربردها جلداول

انرژی خورشیدی فناوری ها و کاربردها جلداول

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
160,000 ریال

ناموجود
الفبای برنامه نویسی سی شارپ C#

الفبای برنامه نویسی سی شارپ C#

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
140,000 ریال

ناموجود
ترمودینامیک جامدات

ترمودینامیک جامدات

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
150,000 ریال

ناموجود
مفاهیم و روشهای ساده و عملی تولید کمپوست

مفاهیم و روشهای ساده و عملی تولید کمپوست

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
135,000 ریال

ناموجود
معادلات دیفرانسیل (همراه با کنکور کارشنتاسی ارشد)

معادلات دیفرانسیل (همراه با کنکور کارشنتاسی ارشد)

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
100,000 ریال

ناموجود
صمیمیت و نقش آن در زندگی زناشوئی (مفاهیم نظریه ها و راهکارها)

صمیمیت و نقش آن در زندگی زناشوئی (مفاهیم نظریه ها و راهکارها)

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
120,000 ریال

ناموجود
کاربرد نانو کاتالیست ها در اکسایش هیدروکربن ها

کاربرد نانو کاتالیست ها در اکسایش هیدروکربن ها

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
100,000 ریال

ناموجود
جغرافیای پزشکی و نقش آن در سکونت گاههای انسانی

جغرافیای پزشکی و نقش آن در سکونت گاههای انسانی

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
85,000 ریال

ناموجود
حرکت درمانی درآب

حرکت درمانی درآب

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
120,000 ریال

ناموجود
اصول ترمودینامیک جلد اول ویرایش هفتم

اصول ترمودینامیک جلد اول ویرایش هفتم

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
240,000 ریال
اصول  ترمودینامیک جلد2ویرایش هفتم

اصول ترمودینامیک جلد2ویرایش هفتم

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
198,000 ریال
مشاوره مسیر شغلی با رویکرد کل نگر

مشاوره مسیر شغلی با رویکرد کل نگر

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان
115,000 ریال
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.