دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

ایمونولوژی ویراست جدید

ایمونولوژی ویراست جدید

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
800,000 ریال

ناموجود
ایمونولوژی ویراست جدید

ایمونولوژی ویراست جدید

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
1,600,000 ریال

ناموجود
بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟

بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
160,000 ریال

ناموجود
زوال شهری

زوال شهری

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
100,000 ریال
نانوشیمی

نانوشیمی

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
110,000 ریال
مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
180,000 ریال

ناموجود
انتقال حرارت هدایتی

انتقال حرارت هدایتی

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
250,000 ریال
بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی

بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
250,000 ریال
محاسبات  عددی (آنالیز عددی کاربردی باMATLAB)

محاسبات عددی (آنالیز عددی کاربردی باMATLAB)

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
180,000 ریال

ناموجود
انتقال جرم

انتقال جرم

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
700,000 ریال

ناموجود
برنامه نویسی در فرترن دوره مقدماتی برای مهندسین محققین دانشجویان90اسمیت

برنامه نویسی در فرترن دوره مقدماتی برای مهندسین محققین دانشجویان90اسمیت

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران
22,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.