دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه234

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه234

ناشر:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
84,000 ریال

ناموجود
مشخصات فنی عمومی و اجرایی نشریه  110 ج2 تاسیسات برقی ساختمان تاسیسات برقی جریان ضعیف

مشخصات فنی عمومی و اجرایی نشریه 110 ج2 تاسیسات برقی ساختمان تاسیسات برقی جریان ضعیف

ناشر:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
144,000 ریال

ناموجود
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415

ناشر:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
132,000 ریال

ناموجود
مشخصات فنی عمومی و اجرایی نشریه 110 ج1 تاسیسات برقی ساختمان تاسیسات برقی فشارضعیف و فشار متوسط

مشخصات فنی عمومی و اجرایی نشریه 110 ج1 تاسیسات برقی ساختمان تاسیسات برقی فشارضعیف و فشار متوسط

ناشر:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
168,000 ریال

ناموجود
قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی

ناشر:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
50,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.