دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

قانون تجارت

قانون تجارت

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
210,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون مجازات اسلامی

مجموعه قانون مجازات اسلامی

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
155,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون امورگمرکی وآیین نامه مربوط به آن فروردین95

مجموعه قانون امورگمرکی وآیین نامه مربوط به آن فروردین95

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
80,000 ریال

ناموجود
قانون بودجه سال 1396 کل کشور و قوانین و مقررات مربوطه همراه با جدولهای آن

قانون بودجه سال 1396 کل کشور و قوانین و مقررات مربوطه همراه با جدولهای آن

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
85,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون صدور چک

مجموعه قانون صدور چک

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
50,000 ریال
مجموعه قانون حمایت خانواده

مجموعه قانون حمایت خانواده

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
50,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
60,000 ریال

ناموجود
مجموعه قوانین و مقررات اسناد لازم الاجرا

مجموعه قوانین و مقررات اسناد لازم الاجرا

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
80,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه

مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
250,000 ریال

ناموجود
مجموعه نظریات شورای نگهبان

مجموعه نظریات شورای نگهبان

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
60,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون دریایی و آیین نامه های آن

مجموعه قانون دریایی و آیین نامه های آن

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
8,000 ریال

ناموجود
مجموعه تملک آپارتمان هااردیبهشت95

مجموعه تملک آپارتمان هااردیبهشت95

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
20,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین آذرماه94

مجموعه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین آذرماه94

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
60,000 ریال

ناموجود
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی  تنقیحی

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی تنقیحی

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
210,000 ریال

ناموجود
مجموعه سیاست های کلی نظام تیر94

مجموعه سیاست های کلی نظام تیر94

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
40,000 ریال
مجموعه قوانین ومقررات مطبوعات وخبرگزاری هاتیرماه92

مجموعه قوانین ومقررات مطبوعات وخبرگزاری هاتیرماه92

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
40,000 ریال

ناموجود
مجموعه قوانین ومقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی آذرماه90

مجموعه قوانین ومقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی آذرماه90

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
30,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف

مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
25,000 ریال

ناموجود
قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آن

قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آن

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
250,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون نظام صنفی کشور

مجموعه قانون نظام صنفی کشور

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
30,000 ریال

ناموجود
مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر و آیین نامه مربوطه

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر و آیین نامه مربوطه

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
25,000 ریال

ناموجود
قانون مدنی

قانون مدنی

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
150,000 ریال

ناموجود
مجموعه قانون برگزاری مناقضات وآیین نامه های اجرایی آن اردیبهشت94

مجموعه قانون برگزاری مناقضات وآیین نامه های اجرایی آن اردیبهشت94

ناشر:معاونت حقوقی ریاست جمهوری
45,000 ریال

ناموجود
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.