دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات انتشارات دانشگاه تهران

کلیات علم اقتصاد قنادان تهران

کلیات علم اقتصاد قنادان تهران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
120,000 ریال

ناموجود
بنیاد فلسفه سیاسی در غرب ( از هراکلیت تا هابز )

بنیاد فلسفه سیاسی در غرب ( از هراکلیت تا هابز )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
620,000 ریال

ناموجود
توسعه به مثابه آزادی

توسعه به مثابه آزادی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
180,000 ریال

ناموجود
حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
760,000 ریال
سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران

سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
750,000 ریال
حرفه مهندسی  دانشگاه تهران

حرفه مهندسی دانشگاه تهران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
950,000 ریال

ناموجود
تفکر استراتژیک ( مفهوم عناصر و مدل ها )

تفکر استراتژیک ( مفهوم عناصر و مدل ها )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
200,000 ریال

ناموجود
توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
1,500,000 ریال

ناموجود
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
540,000 ریال

ناموجود
روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی

روش ها و آزمایش های تجربی در فارماکولوژی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
220,000 ریال
تصمیم گیری گروهی ونظریه بازی ها بانگرش تحقیق در عملیات

تصمیم گیری گروهی ونظریه بازی ها بانگرش تحقیق در عملیات

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
180,000 ریال

ناموجود
بافت شناسی مقایسه ای

بافت شناسی مقایسه ای

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
450,000 ریال

ناموجود
سیاستگذاری رسانه ای

سیاستگذاری رسانه ای

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
210,000 ریال

ناموجود
نظام نوآوری

نظام نوآوری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
170,000 ریال

ناموجود
نور ، روشنایی و معماری

نور ، روشنایی و معماری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
360,000 ریال
علم تمرین

علم تمرین

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
330,000 ریال
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
210,000 ریال

ناموجود
برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
700,000 ریال

ناموجود
نظریه توسعه ( شالوده شکنی ها باز سازی ها )

نظریه توسعه ( شالوده شکنی ها باز سازی ها )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
420,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.