دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات انتشارات دانشگاه زنجان

مبانی پژوهش در آب و هواشناسی

مبانی پژوهش در آب و هواشناسی

ناشر:انتشارات دانشگاه زنجان
300,000 ریال

ناموجود
مهندسی راه و ترابری مهندسی ترافیک پیشرفته جلد اول 2015

مهندسی راه و ترابری مهندسی ترافیک پیشرفته جلد اول 2015

ناشر:انتشارات دانشگاه زنجان
390,000 ریال

ناموجود
مهندسی راه و ترابری طرح هندسی راه پیشرفته جلد سوم

مهندسی راه و ترابری طرح هندسی راه پیشرفته جلد سوم

ناشر:انتشارات دانشگاه زنجان
150,000 ریال

ناموجود
مهندسی راه و ترابری برنامه ریزی حمل و نقل جلد دوم 2015

مهندسی راه و ترابری برنامه ریزی حمل و نقل جلد دوم 2015

ناشر:انتشارات دانشگاه زنجان
140,000 ریال

ناموجود
اصول تجزیه دستگاهی ویرایش پنجم جلداول

اصول تجزیه دستگاهی ویرایش پنجم جلداول

ناشر:انتشارات دانشگاه زنجان
250,000 ریال

ناموجود
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.