دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات انتشارات دانشگاه یزد

مجلس خبرگان رهبری ساختار و عملکرد

مجلس خبرگان رهبری ساختار و عملکرد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
1,120,000 ریال
مدیریت سیلاب شهری

مدیریت سیلاب شهری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
1,320,000 ریال
ترفندها و دام های آماری

ترفندها و دام های آماری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
565,000 ریال
نامگذاری فضاهای عمومی شهری

نامگذاری فضاهای عمومی شهری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
1,000,000 ریال
سازگاری فعالانه ( کندو کاوی در اخلاق اقتصادی یزدی ها )

سازگاری فعالانه ( کندو کاوی در اخلاق اقتصادی یزدی ها )

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
815,000 ریال

ناموجود
ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
1,610,000 ریال

ناموجود
ریاضی مهندسی

ریاضی مهندسی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
825,000 ریال
جغرافیای سیاسی و دوئالیسم روش شناختی

جغرافیای سیاسی و دوئالیسم روش شناختی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
1,160,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.