دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات گروه تالیفی دکترخلیلی

iqb مامایی ارشد

iqb مامایی ارشد

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
270,000 ریال
ارشد شیمی عمومی و آلی

ارشد شیمی عمومی و آلی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
900,000 ریال

ناموجود
IQB زیست شناسی سلولی و مولکولی

IQB زیست شناسی سلولی و مولکولی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
2,950,000 ریال

ناموجود
بیوشیمی ( همراه با پاسخنامه تشریحی )

بیوشیمی ( همراه با پاسخنامه تشریحی )

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,400,000 ریال
IQB ایمونولوژی دکتری

IQB ایمونولوژی دکتری

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,700,000 ریال
iqbتغذیه (جلداول)همراه با پاسخنامه تشریحی

iqbتغذیه (جلداول)همراه با پاسخنامه تشریحی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,250,000 ریال
IQB آناتومی ( ویژه پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی ارشد و دکتری پزشکی )

IQB آناتومی ( ویژه پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی ارشد و دکتری پزشکی )

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,850,000 ریال

ناموجود
نکته و پرسش ایمنی شناسی 2020

نکته و پرسش ایمنی شناسی 2020

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,600,000 ریال
iqb اتاق عمل ( کارشناسی ارشد )

iqb اتاق عمل ( کارشناسی ارشد )

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
550,000 ریال
iqb زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

iqb زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,399,000 ریال

ناموجود
iqb زیست شناسی سلولی همراه با پاسخنامه تشریحی

iqb زیست شناسی سلولی همراه با پاسخنامه تشریحی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,599,000 ریال

ناموجود
iqb ویروس شناسی همراه با پاسخ نامه تشریحی

iqb ویروس شناسی همراه با پاسخ نامه تشریحی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,150,000 ریال
4000 واژه پر کاربرد انگلیسی

4000 واژه پر کاربرد انگلیسی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
1,400,000 ریال
بیو شیمی ( ویژه تمامی گروه های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی )

بیو شیمی ( ویژه تمامی گروه های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی )

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
490,000 ریال

ناموجود
IQB رادیوبیولوژی

IQB رادیوبیولوژی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
550,000 ریال

ناموجود
الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی ( بر اساس کرواس 2017 و مادرن 2014 )

الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی ( بر اساس کرواس 2017 و مادرن 2014 )

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
499,000 ریال

ناموجود
iqb زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

iqb زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی
880,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 4 5 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.