دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 

ژئودزی فیزیکی

ناشر:دانشگاه تهران
165,000 ریال

زمین شناسی اقتصادی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
200,000 ریال

سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی جهان

ناشر:انتشاراتی پازینه
300,000 ریال

ناموجود

کانی های رسی ویژگی هاوشناسایی

ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
90,000 ریال

مقدمه ای برکانی های رسی

ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
28,000 ریال

کارشناسی ارشد زمین شناسی جلدششم6

ناشر:پردازش
150,000 ریال

ناموجود

الکتروشیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر
240,000 ریال

زمین شناسی مهندسی کارست

ناشر:بوعلی
47,000 ریال

ناموجود

تغییراقلیم

ناشر:دانشگاه زنجان
30,000 ریال

ناموجود

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت

ناشر:دانشگاه امام حسین
180,000 ریال

زمین شناسی فیزیکی تک جلدی

ناشر:دانشگاه شیراز
200,000 ریال

ناموجود

کانی شناسی غیر سیلیکات ها رضوی

ناشر:دانشگاه تربیت معلم
32,000 ریال

سنگ شناسی آذرین فردوسی مشهد

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
50,000 ریال

پتروگرافی وپترولوژی سنگهای آذرین

ناشر:دانشگاه تربیت معلم
65,000 ریال
« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.