دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
ژئودزی فیزیکی

ژئودزی فیزیکی

ناشر:دانشگاه تهران
165,000 ریال
سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی جهان

سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی جهان

ناشر:انتشاراتی پازینه
300,000 ریال

ناموجود
کانی های رسی ویژگی هاوشناسایی

کانی های رسی ویژگی هاوشناسایی

ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
90,000 ریال

ناموجود
مقدمه ای برکانی های رسی

مقدمه ای برکانی های رسی

ناشر:دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
28,000 ریال

ناموجود
کارشناسی ارشد زمین شناسی جلدششم6

کارشناسی ارشد زمین شناسی جلدششم6

ناشر:پردازش
150,000 ریال

ناموجود
الکتروشیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی

الکتروشیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر
240,000 ریال
زمین شناسی مهندسی کارست

زمین شناسی مهندسی کارست

ناشر:بوعلی
47,000 ریال

ناموجود
تغییراقلیم

تغییراقلیم

ناشر:دانشگاه زنجان
30,000 ریال

ناموجود
فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت

ناشر:دانشگاه امام حسین
180,000 ریال
زمین شناسی فیزیکی تک جلدی

زمین شناسی فیزیکی تک جلدی

ناشر:دانشگاه شیراز
200,000 ریال

ناموجود
کانی شناسی غیر سیلیکات ها رضوی

کانی شناسی غیر سیلیکات ها رضوی

ناشر:دانشگاه تربیت معلم
32,000 ریال
سنگ شناسی آذرین  فردوسی مشهد

سنگ شناسی آذرین فردوسی مشهد

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
50,000 ریال
پتروگرافی وپترولوژی سنگهای آذرین

پتروگرافی وپترولوژی سنگهای آذرین

ناشر:دانشگاه تربیت معلم
65,000 ریال
کانی شناسی نوری  ضرغام

کانی شناسی نوری ضرغام

ناشر:واژگان خرد
12,000 ریال

ناموجود
کانی شناسی سیلیکاتها رضوی

کانی شناسی سیلیکاتها رضوی

ناشر:دانشگاه تربیت معلم
20,000 ریال

ناموجود
سنگ شناسی رسوبی   تهران

سنگ شناسی رسوبی تهران

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
56,000 ریال

ناموجود
چینه شناسی ورخدادهای زمین شناسی

چینه شناسی ورخدادهای زمین شناسی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
200,000 ریال
کانیهای خاکهای کمیاب  مرکزنشر

کانیهای خاکهای کمیاب مرکزنشر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
50,000 ریال
1 2 صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.