دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
جغرافیای جامع ایران 5 جلدی

جغرافیای جامع ایران 5 جلدی

ناشر:مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی
22,000,000 ریال
مبانی پژوهش در آب و هواشناسی

مبانی پژوهش در آب و هواشناسی

ناشر:انتشارات دانشگاه زنجان
300,000 ریال

ناموجود
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
120,000 ریال
جغرافیا و توسعه روستایی

جغرافیا و توسعه روستایی

ناشر:مرکز فرهنگی آبا
15,000 ریال
آکاسیاهای بومی ایران

آکاسیاهای بومی ایران

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
12,000 ریال
اقلیم شناسی دینامیک

اقلیم شناسی دینامیک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
50,000 ریال
منابع آب ایران ( مسائل آب )

منابع آب ایران ( مسائل آب )

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
125,000 ریال
مدل سازی آب و هوایی ( نظریه و روش )

مدل سازی آب و هوایی ( نظریه و روش )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
150,000 ریال
803 افقهای جدید در جغرافیای سیاسی

803 افقهای جدید در جغرافیای سیاسی

ناشر:سمت
80,000 ریال

ناموجود
مبانی  نقشه خوانی

مبانی نقشه خوانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
150,000 ریال
هیدرولیک کانالهای باز

هیدرولیک کانالهای باز

ناشر:دانشگاه امام رضا
550,000 ریال
منابع آب ایران ( مسائل آب )

منابع آب ایران ( مسائل آب )

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
525,000 ریال
مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات مخاطرات محیطی

مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات مخاطرات محیطی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
565,000 ریال
آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش جدید)

آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش جدید)

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد
120,000 ریال
« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.