دسته بندی
دسته بندی کالاها

خرید کتاب از انتشارات پژوهشکده بیمه

اصول ، مقررات و رشته های بیمه ای  دوجلدی

اصول ، مقررات و رشته های بیمه ای دوجلدی

ناشر:پژوهشکده بیمه
715,000 ریال

ناموجود
پرسش و پاسخ جامع بیمه ای دو جلدی

پرسش و پاسخ جامع بیمه ای دو جلدی

ناشر:پژوهشکده بیمه
570,000 ریال

ناموجود
پرسش و پاسخ جامع بیمه ای کتاب دوم جلد اول

پرسش و پاسخ جامع بیمه ای کتاب دوم جلد اول

ناشر:پژوهشکده بیمه
175,000 ریال

ناموجود
پرسش و پاسخ جامع بیمه ای کتاب دوم جلد دوم

پرسش و پاسخ جامع بیمه ای کتاب دوم جلد دوم

ناشر:پژوهشکده بیمه
90,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (بررسی واسطه گری بیمه ای)

بیمه از منظر بانک جهانی (بررسی واسطه گری بیمه ای)

ناشر:پژوهشکده بیمه
21,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (نقش اکچوئر در بیمه)

بیمه از منظر بانک جهانی (نقش اکچوئر در بیمه)

ناشر:پژوهشکده بیمه
18,000 ریال

ناموجود
بینه از منظر بانک جهانی (طرح های تجاری بیمه خرد)

بینه از منظر بانک جهانی (طرح های تجاری بیمه خرد)

ناشر:پژوهشکده بیمه
16,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (بیمه کشاورزی)

بیمه از منظر بانک جهانی (بیمه کشاورزی)

ناشر:پژوهشکده بیمه
18,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (بازرسی در محل و خارج از محل )

بیمه از منظر بانک جهانی (بازرسی در محل و خارج از محل )

ناشر:پژوهشکده بیمه
18,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (نقش انجمن صنعت بیمه)

بیمه از منظر بانک جهانی (نقش انجمن صنعت بیمه)

ناشر:پژوهشکده بیمه
22,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی(بیمه اعتباری تجاری)

بیمه از منظر بانک جهانی(بیمه اعتباری تجاری)

ناشر:پژوهشکده بیمه
17,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (اشنایی با صنعت بیمه)

بیمه از منظر بانک جهانی (اشنایی با صنعت بیمه)

ناشر:پژوهشکده بیمه
18,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (معرفی بیمه اتکایی)

بیمه از منظر بانک جهانی (معرفی بیمه اتکایی)

ناشر:پژوهشکده بیمه
19,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی(بیمه برای قشرهای کم درآمد)

بیمه از منظر بانک جهانی(بیمه برای قشرهای کم درآمد)

ناشر:پژوهشکده بیمه
10,000 ریال

ناموجود
بیمه از منظر بانک جهانی (حسابداری تعهدی بیمه)

بیمه از منظر بانک جهانی (حسابداری تعهدی بیمه)

ناشر:پژوهشکده بیمه
19,000 ریال

ناموجود
آشنایی با بیمه

آشنایی با بیمه

ناشر:پژوهشکده بیمه
20,000 ریال

ناموجود
آشنایی با بیمه ساختمان و اثاث منزل

آشنایی با بیمه ساختمان و اثاث منزل

ناشر:پژوهشکده بیمه
15,000 ریال

ناموجود
مقررات مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

مقررات مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

ناشر:پژوهشکده بیمه
60,000 ریال

ناموجود
ریاضیات بیمه عمر

ریاضیات بیمه عمر

ناشر:پژوهشکده بیمه
70,000 ریال

ناموجود
ریاضیات مالی و اکچوئری

ریاضیات مالی و اکچوئری

ناشر:پژوهشکده بیمه
145,000 ریال

ناموجود
ریاضیات اکچوئری برای ریسک های احتمالی عمر

ریاضیات اکچوئری برای ریسک های احتمالی عمر

ناشر:پژوهشکده بیمه
360,000 ریال

ناموجود
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.