دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
زبان روسی معاصر ( نحو گروه واژه و جمله )

زبان روسی معاصر ( نحو گروه واژه و جمله )

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
200,000 ریال180,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
اصول و روش نامه نگاری در زبان روسی

اصول و روش نامه نگاری در زبان روسی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران
42,000 ریال37,800 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
واژه شناسی زبان روسی 1610

واژه شناسی زبان روسی 1610

ناشر:سمت
100,000 ریال90,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
نمود فعل ( قواعد و کاربرد ) 1275

نمود فعل ( قواعد و کاربرد ) 1275

ناشر:سمت
140,000 ریال126,000 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
نشانه های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی 1847

نشانه های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی 1847

ناشر:سمت
65,000 ریال58,500 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
اعداد روسی ( با توضیحات جدولها تمرین ها )

اعداد روسی ( با توضیحات جدولها تمرین ها )

ناشر:سمت
36,500 ریال32,850 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
حالت در زبان روسی ( قواعد و کاربرد ) 1471

حالت در زبان روسی ( قواعد و کاربرد ) 1471

ناشر:سمت
85,000 ریال76,500 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی

کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی

ناشر:سمت
11,500 ریال10,350 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
آوا شناسی زبان روسی

آوا شناسی زبان روسی

ناشر:سمت
55,000 ریال49,500 ریال

تخفیف:10%

ناموجود
کلیات فلسفه

کلیات فلسفه

ناشر:سمت
120,000 ریال108,000 ریال

تخفیف:10%

کلیات فلسفه

کلیات فلسفه

ناشر:سمت
50,000 ریال45,000 ریال

تخفیف:10%

اولین نفری که مطلع می شود، باشید.