دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 
حقوق اساسی رشته مدیریت

حقوق اساسی رشته مدیریت

ناشر:خرسندی
450,000 ریال405,000 ریال

تخفیف:10%

سازمان های بین المللی پولی و مالی

سازمان های بین المللی پولی و مالی

ناشر:پیام نور
160,000 ریال144,000 ریال

تخفیف:10%

تحقیق درعملیات (1)  ( پژوهش عملیاتی )

تحقیق درعملیات (1) ( پژوهش عملیاتی )

ناشر:پیام نور
165,000 ریال148,500 ریال

تخفیف:10%

مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

ناشر:پیام نور
205,000 ریال184,500 ریال

تخفیف:10%

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

ناشر:پیام نور
105,000 ریال94,500 ریال

تخفیف:10%

زبان تخصصی 2 (رشته مدیریت)

زبان تخصصی 2 (رشته مدیریت)

ناشر:پیام نور
70,000 ریال63,000 ریال

تخفیف:10%

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

ناشر:پیام نور
240,000 ریال216,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما زبان تخصصی مدیریت 1 کد 841

راهنما زبان تخصصی مدیریت 1 کد 841

ناشر:راه (مهر خاور)
270,000 ریال202,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی حسابداری (2)

راهنمای زبان تخصصی حسابداری (2)

ناشر:راه (مهر خاور)
470,000 ریال352,500 ریال

تخفیف:25%

735 راهنمای زبان تخصصی مدیریت 3

735 راهنمای زبان تخصصی مدیریت 3

ناشر:راه (مهر خاور)
125,000 ریال93,750 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 1

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
350,000 ریال262,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی 2 (مدیریت) (طلایی)

راهنمای زبان تخصصی 2 (مدیریت) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
240,000 ریال180,000 ریال

تخفیف:25%

راهنما حقوق اساسی (رشته مدیریت)

راهنما حقوق اساسی (رشته مدیریت)

ناشر:انتشارات طلایی
90,000 ریال81,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مدیریت مالی 1

راهنما مدیریت مالی 1

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 2 (نسل سوم) (طلایی)

راهنمای زبان تخصصی حسابداری 2 (نسل سوم) (طلایی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
290,000 ریال217,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما حسابداری و حسابرسی دولتی

راهنما حسابداری و حسابرسی دولتی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
450,000 ریال337,500 ریال

تخفیف:25%

راهنما اصول حسابداری 3

راهنما اصول حسابداری 3

ناشر:انتشارات طلایی
350,000 ریال315,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مدیریت منابع انسانی

راهنما مدیریت منابع انسانی

ناشر:انتشارات طلایی
240,000 ریال216,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مدیریت تولید

راهنما مدیریت تولید

ناشر:انتشارات طلایی
230,000 ریال207,000 ریال

تخفیف:10%

راهنما مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها

راهنما مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها

ناشر:انتشارات طلایی
115,000 ریال103,500 ریال

تخفیف:10%

راهنما حسابداری صنعتی 1

راهنما حسابداری صنعتی 1

ناشر:انتشارات طلایی
310,000 ریال279,000 ریال

تخفیف:10%

« 1 2 3 4 ... 5 25 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.