دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 

خرید کتاب جامعه شناسی و علوم اجتماعی

حقوق تعاون

حقوق تعاون

ناشر:پیام نور
240,000 ریال
442 راهنمای جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (آسیب شناسی اجتماعی)

442 راهنمای جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (آسیب شناسی اجتماعی)

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
250,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی جهان سوم

جامعه شناسی جهان سوم

ناشر:پیام نور
310,000 ریال

ناموجود
354 راهنما مبانی جامعه شناسی (نسل سوم )

354 راهنما مبانی جامعه شناسی (نسل سوم )

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
390,000 ریال

ناموجود
راهنما مبانی جامعه شناسی

راهنما مبانی جامعه شناسی

ناشر:مهاتما گاندی (رسام)
50,000 ریال
راهنما جامعه شناسی روستایی

راهنما جامعه شناسی روستایی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
130,000 ریال
مبانی مددکاری اجتماعی

مبانی مددکاری اجتماعی

ناشر:پیام نور
280,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی سازمان ها

جامعه شناسی سازمان ها

ناشر:پیام نور
310,000 ریال

ناموجود
208 راهنما مددکاری اجتماعی

208 راهنما مددکاری اجتماعی

ناشر:راه (مهر خاور)
550,000 ریال
مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

ناشر:پیام نور
19,000 ریال

ناموجود
راهنمای مبانی جامعه شناسی (همراه)

راهنمای مبانی جامعه شناسی (همراه)

ناشر:همراه
49,000 ریال

ناموجود
راهنمای جامعه شناسی روستایی (استاد)

راهنمای جامعه شناسی روستایی (استاد)

ناشر:استاد (خردمندان)
75,000 ریال

ناموجود
تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی

ناشر:پیام نور
72,000 ریال

 

« 1 2 3 » صفحه:
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.