دسته بندی
دسته بندی کالاها
عنوان
نویسنده
مترجم
سال چاپ
انتشارات (برند)
شابک (بارکد)
کلمات کلیدی
 
 

خرید کتاب علوم سیاسی

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320

ناشر:پیام نور
340,000 ریال

ناموجود
متون سیاسی  به زبان خارجی 1

متون سیاسی به زبان خارجی 1

ناشر:پیام نور
100,000 ریال

ناموجود
سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

ناشر:پیام نور
88,000 ریال

ناموجود
مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

ناشر:پیام نور
230,000 ریال

ناموجود
روش تحقیق در علوم سیاسی 1

روش تحقیق در علوم سیاسی 1

ناشر:پیام نور
230,000 ریال

ناموجود
راهنما اصول علم سیاست

راهنما اصول علم سیاست

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)
120,000 ریال

ناموجود
تاریخ تحول دولت در اسلام

تاریخ تحول دولت در اسلام

ناشر:پیام نور
52,000 ریال

ناموجود
نظامیان و سیاست

نظامیان و سیاست

ناشر:پیام نور
47,000 ریال

ناموجود
راهنمای مبانی علم سیاست

راهنمای مبانی علم سیاست

ناشر:راه (مهر خاور)
890,000 ریال
راهنمای تاریخ عقاید سیاسی

راهنمای تاریخ عقاید سیاسی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)
1,200,000 ریال
مبانی علم سیاست

مبانی علم سیاست

ناشر:پیام نور
480,000 ریال

ناموجود
جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

ناشر:پیام نور
68,000 ریال

ناموجود
سیراندیشه سیاسی درغرب (الف )

سیراندیشه سیاسی درغرب (الف )

ناشر:پیام نور
36,000 ریال

ناموجود

 

اولین نفری که مطلع می شود، باشید.